BABALA SA PUBLIKO: Mga nagpapanggap na ahente o empleyado ng Mekeni Food Corporation

Nakarating sa kaalaman ng pamunuan ng Mekeni Food Corporation na may mga taong di- umano ay nagpapanggap na ahente o empleyado ng kumpanya.

Ang modus operandi ng mga nagpapanggap na ito ay mga sumusunod:

 • Ang mga ito ay may dalang pekeng I.D, pricelist, at resibo.
 • Nangangako na ang kumpanya ay nagbibigay ng libreng Freezer, Burger Stand, TV, Washing Machine, Microwave at iba pang bagay na may halaga na idedeliver pagkaraan ng ilang araw pagkabili ng unang order sa kanila.
 • Iniiwan nila ang mga produktong nabili sa isang styro box. Kadalasan ay humihingi sila ng deposito para sa styro box at sinasabing ito ay refundable.
 • Kulang ang mga produktong iniiwan o mali ang computation ng bayad.
 • Sinasabi nila na ang mga hindi nabenta na produkto sa inyo ay maaring isaulianumang oras sa mga truck o ahente ng Mekeni.
 • Humihingi ng Dealer’s Fee at nag-aalok ng mga matataas na discount at rebate/incentive.
 • Pagkatapos ng bayaran, ibinibigay nila ang kanilang cellphone numbers at mangangakong babalik sa susunod na mga araw. Pagkaraan nito ay hindi na muling makakarinig pa sa kanila at hindi na rin sila matatawagan sa cellphone numbers na kanilang binigay.Ang publiko ay aming pinag-iingat sa mga tao na may ganitong gawain. Kung may anumang alinlangan sa mga taong nag-aalok ng mga Mekeni products, mangyari po lamang na kunin ang pangalan, address, base sa driver’s license I.D, kuhanan ng picture, plate number ng sasakyan at ipagbigay alam sa pinaka-malapit na kinauukulan tulad ng himpilan ng Barangay o Pulisya sa inyong lugar. Maaari din kayong tumawag sa mga sumusunod na numero:MEKENI FOOD CORPORATION

  Main Office Balubad, Porac, Pampanga

  Telephone No. (045) 458-0000

  NCR Office
  Units 610-614 JOCFER Bldg., Commonwealth Avenue, Quezon City

  Telephone No. (02) 921-5270

  CIDG Anti – Fraud and Commercial Crime Division Camp Crame
  Telephone No. (02) 723-401 local 5322

  HUWAG MAGING BIKTIMA! MAKIPAG-UGNAYAN AGAD!

  SA LAHAT PO NG NAGNANAIS NA MAGING DEALER NG MEKENI FOOD CORPORATION, MAAARI PO KAYONG DIREKTANG TUMAWAG SA AMING OPISINA.

Maraming Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at suporta sa Mekeni Food Corporation!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *